Strešný SikaRoof MTC system

SikaRoof MTC System

SikaRoof MTC System

SikaRoof MTC System - systémy využívajú unikátnu technológiu ktorá umožňuje materiálu spustenie procesu tvrdnutia pôsobením vzdušnej vlhkosti. To zna mená, že tieto hydroizolačné systémy sú schopné tvrdnúť za rôznych podmienok, vrátane extrémnych teplôt a vlhkostných pomerov. Na rozdiel od tradičných polyuretánových systémov neuvoľňujú CO2, ktoré je častou príčinou tvorby pórov a vydutín, aplikácia nie je ovplyvnená počasím. Neodporúča sa aplikovať strešné systémy SikaRoof MTC bezprostredne pred dažďom, dážď môže negatívne ovplyvniť vzhľad produktu. Po vytvrdnutí sú systémy dokonale vodotesné a pri kontakte s vodou nedôjde k žiadnej nežiaducej reakcii. System SikaRoof MTC je tvorený vrstvami materiálov Sikalastic, ktoré tvrdnú vzdušnou vlhkosťou a poskytujú úplne bezproblémovú vodotesnú ochranu. Ide o tekutú hydroizoláciu, z čoho vyplýva jednoduchá aplikácia pri riešení zložitejších detailov. Cena systémových prvkov SikaRoof MTC je vždy orientačná resp. dohodou. Vždy je cenu nutné vypracovať individuálne, podľa konkrétnej problematiky po obhliadke na stavbe. Preto nás neváhajte kontaktovať pre konečné nacenenie materiálov Sika.

   

   

Tekuté strešné hydroizolácie Sikalastic - 601 BC

Tekuté strešné hydroizolácie Sikalastic - 601 BC

Vysoko pevnostný, všestranne použiteľný a jednoducho aplikovateľný tekutý základný hydroizolačný náter striech. Sikalastic - 601 BC je 1-komponentný, aplikovateľný za studena, bez zvarov, vysoko elastický, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou, hydroizolačný polyuretánový základný náter navrhnutý na zaistenie jednoduchej aplikácie a trvanlivého riešenia v kombinácii so Sikalastic - 621 TC (pečatiaci náter).

 

 

Tekuté strešné hydroizolácie Sikalastic - 621 TC (Vrchný náter na báze dekotánu)

Tekuté strešné hydroizolácie Sikalastic - 621 TC (Vrchný náter na báze dekotánu)

Vysoko trvanlivý, UV-stabilný, všestranne použiteľný a jednoducho aplikovateľný tekutý vrchný hydroizolačný náter striech. Sikalastic -621 TC je 1-komponentný, aplikovateľný za studena, bez zvarov, vysoko elastický, UV-stabilný, vytvrdzujúci vzdušnou vlhkosťou, hydroizolačný polyuretánový vrchný náter navrhnutý na zaistenie jednoduchej aplikácie a trvanlivého riešenia v kombinácii so Sikalastic -601 BC (základný náter). Používa sa na zaťažené a montované strechy na nových konštrukciách aj na rekonštrukciách, na pohľadové spracovanie detailov striech alebo pri obmedzenom prístupe ku konštrukcii, na predĺženie životnosti striech, na reflexný náter na zvýšenie energetickej účinnosti. Podrobnejšie technické informácie nájdete v priloženom produktovom liste od výrobcu materiálov Sika. Cena materiálu je vždy orientačná resp. dohodou. Preto nás neváhajte kontaktovať pre konečné nacenenie materiálov Sika.

 

   

Použitie strešného SikaRoof systému v praxi:

 

  • Pre SikaRoof MTC 12,15, 18, 22 a SikaRoof MTC Cold Bonding pri nových konštrukciách a pri rekonštrukciách

 

  • Na pohľadové spracovanie detailov striech alebo pri obmedzenom prístupe ku konštrukcii

 

  • Na predĺženie životnosti striech

 

  •  Na reflexný náter na zvýšenie energetickej účinnosti

 

  • Cena materiálu je vždy orientačná resp. dohodou. Preto nás neváhajte kontaktovať pre konečné nacenenie materiálov Sika.

 

 

   

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info