Technické náradie, stroje na podpilovanie muriva COMER

Podrezanie a vloženie izolantu pri vlhnúcom murive

Postup prác

Po obhliadke objektu sa zistia príčiny vlhnutia muriva, druh materiálu z akého bolo murivo zhotovené a hrúbka. Naša firma zhotovuje izoláciu tehlového, kvádrového muriva a za určitých podmienok aj murivo z nepálenej tehly.

Kamenné a zmiešané murivo neizolujeme touto metódou. Podrezaniu muriva predchádza určenie nivelety, v ktorej sa bude práca realizovať. Prácu prevádzame reťazovou pílou. V blízkosti prestupov káblov, vodovodných a kurenárskych potrubí sa dorezanie robí ručnou pílou.

Do pripravenej škáry sa nasúva postupne izolant v takých úsekoch, ako povolí statika múru – cca 50 cm. Izolant sa v mieste napojenia nelepí, ale sa prekladá o 5 až 7 cm. Materiál použitý na izoláciu – hydrofólia Penefol 750 hr. 1,5 mm. Po vložení izolácie sa robí spätné statické zabezpečenie plastovými klinmi a cementovou maltou aplikovanou pod tlakom.

Výhody:

  • vzlínajúca zemná vlhkosť je prerušená okamžite
  • dlhodobé pôsobenie izolácie v murive
  • rýchlosť realizácie a okamžitá účinnoť
  • vysoká životnosť

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info