ThermoSAN

Sanácia vlhkého muriva a súčasné zateplenie

Sanácia vlhkého muriva a súčasné zateplenie

 

Sanačná omietka novej generácie


Pomerne častým problémom starších , ale i nových stavebných objektov je vzlínajúca vlhkosť v murive. Dôsledkom vzlínajúcej vlhkosti býva neprijateľný vzhľad povrchovej úpravy muriva, často však závažnejším dôsledkom môže byť prítomnosť hygienicky neprijateľných a zdraviu ohrozujúcich plesní, rias a ďalších mikroorganizmov.Čo je príčinou vzlínania vlhkosti v murive ? Príčin býva obvykle viacej , vo väčšine prípadov je vzlínanie vlhkosti spôsobené chýbajúcou alebo porušenou hydroizoláciou objektu, nevhodnými stavebnými či terennými úpravami , častou príčinou je i nevhodný tepelný vlhkostný režim objektu.Základné príčiny našich problémov sú :


• Dažďová voda, dopadajúca pri daždi na povrch muriva a pôsobiaca priamo.
• Podpovrchová voda, ktorá sa dostáva pod povrchom okolitého terénu k základom a vsakuje do muriva.
• Zemná vlhkosť ( vzlínajúca kapilárami v murive)Ponúkame Vám revolučnú sanačnú omietku s výbornými tepelno izolačnými vlastnosťami - "ThermoSan"

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info