Stavebná chémia

Stavebná chémia Sika - všetko pre zdravú stavbu

 

Spoločnosť Sika s ústredím vo Švajčiarsku je hustá sieť výrobných a marketingových spoločností vo viac ako 68 krajinách po celom svete. Sika je dnes jeden z vedúcich globálnych svetových výrobcov stavebnej chémie s ročným obratom cca 2,6 miliardy CHF. Asi pred 15 rokmi firma vybudovala druhú oblasť podnikania v oblasti technológie priemyselných tmelov a lepidiel.


Hlavné oblasti pôsobenia spoločnosti Sika:

 

 

  • Izolovanie: Zabránenie prieniku tekutých médií a plynov do konštrukcie spodných stavieb ako aj strešných plášťov pre novostavby aj sanované objekty.

 

  • Ochrana: Zvyšuje životnosť nosných konštrukcií a uchováva kvalitu nových a sanovaných objektov pred poveternostnými vplyvmi a vplyvmi agresívnych médií v prevádzkach.

 

  • Spevňovanie: Statické spevňovanie nosných konštrukcií zvyšujúce dovolené zaťaženie.

 

  • Tmelenie: Minimalizuje riziko prieniku plynov, tekutín, tepla a chladu medzi dutinami a styčnými plochami, čím sa zvyšuje funkčnosť a komfort v interiéri.

 

  • Lepenie: Trvalé a vysokovýkonné spájanie rôznych materiálov.

 

  • Tlmenie: Redukuje kmitanie všetkých vlnových dĺžok v pevných a pohyblivých objektoch. Tým tlmí zvuky a hluky vysielané nosnými konštrukciami a dutinami.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info