Nátery

Oprava a ochrana betónu


1.Oprava betónu
 

Sika®-Latex

1-komponentná vodoodolná syntetická emulzia na zhotovenie pevnostných mostíkov a na zlepšenie kvality mált a omietok. Použitie: Ako pevnostný mostík zlepšujúci priľnavosť zmedzi starým a novým betónom, ako prísada do mált znižujúca tvorbu prachu a trhlín, zvyšujúca flexibilitu.


Sika® Emulsion 93
1-komponentná polymérna disperzia na zhotovenie pevnostných mostíkov a na zlepšenie kvality mált a omietok. Použitie: Ako pevnostný mostík zlepšujúci priľnavosť medzi starým a novým betónom, ako prísada do mált znižujúca tvorbu prachu a trhlín, zvyšujúca flexibilitu.


Sikadur®-32
2-komponentný modifikovaný prostriedok na zlepšenie priľnavosti na báze epoxidových živíc, bez obsahu rozpúšťadiel.Použitie: Ako pevnostný mostík pri reprofiláciách nosných konštrukcií, priemyselných poteroch a pod. Spojovací prostriedok na betón, kameň, oceľ, drevo.


Sika® MonoTop®-610
1-komponetná cementom viazaná, plastom zušľachtená malta so Silicafume a inhibítormi korózie na ochranu výstuže pred koróziou a ako pevnostný mostík. Použitie: Ako ochrana výstuže pred koróziou, ako pevnostný mostík pre následné cementové malty.


Sika® Repair 10
1-komponetná cementom viazaná, plastom zušľachtená malta so Silicafume na ochranu výstuže pred koróziou a ako pevnostný mostík pre systém na opravu nosných konštrikcií Sika Repair. Použitie: Ako ochrana výstuže pred koróziou, ako pevnostný mostík pre následné cementové malty.


SikaTop®-Armatec® 110 EpoCem®
3-komponetná cementom viazaná, epoxidovou živicou zušľachtená malta ochranu výstuže pred koróziou a ako pevnostný mostík. Použitie: Ako ochrana výstuže pred koróziou, ako pevnostný mostík pre následné cementové malty a pre Sikafloor 83 EpoCem.

 

SikaTop®-122 SP
1-komponetná cementom viazaná, plastom zušľachtená opravná malta s vláknami z umelých hmôt na aplikáciu ručným aj strojným spôsobom. Použitie: Na opravu betónových konštrukcií.


Sika® MonoTop®-612
1-komponetná cementom viazaná, plastom zušľachtená opravná malta s vláknami a so Silicafume na aplikáciu ručným aj strojným spôsobom. Použitie: Na opravu betónových konštrukcií.


Sika® MonoTop®-614
1-komponetná cementom viazaná, plastom zušľachtená opravná malta s vláknami a so Silicafume na aplikáciu ručným aj strojným spôsobom. Použitie: Na opravu betónových konštrukcií. Špeciálne vhodná pre väčšie hrúbky vrstvy a celoplošnú reprofiláciu spôsobom mokrého striekania.


Sika® MonoTop®-615

1-komponetná cementom viazaná, plastom zušľachtená vyľahčená opravná malta so Silicafume na aplikáciu ručným aj strojným spôsobom. Použitie: Na opravu betónových konštrukcií s požiadavkami: nízka merná hmotnosť a nízky E-modul.


Sika® Repair-13
1-komponetná cementom viazaná, plastom zušľachtená opravná malta s vláknami a so Silicafume na aplikáciu ručným aj strojným spôsobom. Použitie: Na opravu betónových konštrukcií zaťažených síranmi a slabými kyselinami (napr. ČOV a pri agresívnych podzemných vodách).


Sika minipack sanačná malta
Malé balenie á 5 kg. Cementová malta vhodná na opravy betónových, keramických a kamenných elementov


Sika® Repair-20
1-komponetná cementom viazaná, plastom zušľachtená stierka s vláknami a so Silicafume. Použitie: Na tenkovrstvové vysprávky betónových konštrukcií zaťažených síranmi a slabými kyselinami (napr. ČOV a pri agresívnych podzemných vodách).


SikaRep®

1-komponetná cementom viazaná opravná malta s vláknami a so Silicafume na aplikáciu ručným aj strojným spôsobom. Použitie: Na opravu betónových konštrukcií.


Sika® MonoTop® Dynamic
1-komponetná cementom viazaná vysoko kvalitná opravná malta. Obsahuje polyméry, silicafume vybrané plnivá a syntetické vlákna. Použitie: Na opravu betónových konštrukcií.


Sika® MonoTop®-622 Evolution
1-komponetná cementom viazaná polymérmi modifikovaná opravná malta. Obsahuje polyméry, silicafume vybrané plnivá a syntetické vlákna. Použitie: Na opravu betónových konštrukcií.


Sika® Easy

1-komponetná cementom viazaná opravná malta. Použitie: Na opravu betónových konštrukcií s nenosnou funkciou.

 

Sika® MonoTop®-620
1-komponetná cementom viazaná, plastom zušľachtená stierka so Silicafume. Použitie: Na tenkovrstvové vysprávky betónových konštrukcií.


Icoment® 520
2-komponentná, cementom viazaná plastom modifikovaná plošná stierka. Použitie: Na tenkovrstvové uzatvorenie pórov, lunkrov, na vyrovnanie nerovností od debnenia. Ako podklad pod následné ochranné nátery. Vhodné na vodou zaťažené konštrukcie.


Sikagard®-720 EpoCem®
3-komponentná, epoxidovou živicou zušlachtená plošná stierka na cementovej báze s dobrou chemickou odolnosťou a dobrým uzatváracím účinkom. Použitie: Na tenkovrstvové uzatvorenie povrchu zvlášť pri zaťažení agresívnymi chemickými látkami. Ako dočasná bariéra proti vlhkosti pod živičné náterové systémy. Vhodné aj do potravinárskeho priemyslu. Hrúbka vrstvy 0,5 – 3 mm.


SikaTop® 121
1-komponetná cementom viazaná stierka na kozmetickú úpravu betónu. Použitie: Ako tenkovrstvová kozmetická stierka na uzatvorenie pórov, lunkrov, malých poškodení v betóne a pod.


SikaRefit®
1-komponetná cementom viazaná stierka na kozmetickú úpravu betónu. Použitie: Ako tenkovrstvová kozmetická stierka na uzatvorenie pórov, lunkrov, malých poškodení v betóne a pod.


SikaRefit®-Rapid fein
1-komponetná cementom viazaná urýchlená stierka na kozmetickú úpravu betónu až do nulovej hrúbky. Použitie: Na tenkovrstvová kozmetická stierka na uzatvorenie pórov, lunkrov, malých poškodení v betóne a pod.

SikaRep® 4N
Cementom viazaná malta na suché striekanie.Použitie: Na sanáciu betónu, na plošné opravy a reprofiláciu poškodených stavebných konštrukcií ako sú napr. štôlne, tunely, komíny, mosty, priemyselné stavby, oporné steny a pod.


SikaCem®-Gunit 133
Cementom viazaná malta so Silikafume a zušlachtená plastom na suché striekanie.Použitie: Na sanáciu betónu, na plošné opravy a reprofiláciu poškodených stavebných konštrukcií ako sú napr. štôlne, tunely, komíny, mosty, priemyselné stavby, oporné steny a pod.


Sikadur®-52
2-komponentná injektážna hmota s vysokou pevnosťou na báze epoxidových živíc, bez obsahu rozpúšťadiel. Použitie: Na injektovanie a impregnovanie statických trhlín alebo úzkych škár za účelom vytvorenia silového styku a na uzavretie trhlin proti prenikaniu vody a látok podporujúcich koróziu na konštrukciách: mosty, steny, priemyselné budovy, piliere, nosníky, podlahové a stropné dosky a pod.


Sika® Ceram-103
1-komponetné cementové lepidlo na lepenie obkladov a dlažby do tenkovrstvového lôžka. Použitie: Na lepenie vo vnútri (steny aj podlahy) a vonku (podlahy) v kúpelniach, kuchyniach, na zakrytých balkónoch a terasách.


Sika® Ceram-203
1-komponetné flexibilné cementové lepidlo najvyššej kvality na lepenie obkladov a dlažby do tenkovrstvového lôžka. Použitie: Na lepenie nasiakavých aj málo nasiakavých keramických dlažieb a obkladov vo vnútri aj vonku, na stenách aj podlahách. Možné lepiť aj dlažbu na dlažbu. Vhodné aj na podlahy s podlahovým vykurovaním.


Sika® Ceram-253
1-komponetné flexibilné biele cementové lepidlo najvyššej kvality na lepenie obkladov a dlažby do tenkovrstvového lôžka. Použitie: Na lepenie nasiakavých aj málo nasiakavých keramických dlažieb a obkladov vo vnútri aj vonku, na stenách aj podlahách. Na lepenie mramoru, prírodného kameňa a dlažby, kde sa vyžaduje biele lepidlo. Vhodné na dlažbu a podklady, kde nie je možné použiť tradičné lepidlá.


2. Ochrana betónu

 

Sikagard®-700 S
Vodu odpudzujúca 1-komponentná, rozpúšťadlá obsahujúca reaktívna impregnácia na báze siloxanu (hydrofóbna impregnácia).Použitie: Univerzálna impregnácia malty a betónu, ako aj tehál, kameňa, pieskovca.


Sikagard®-703 W
Vodu odpudzujúca 1-komponentná impregnácia na báze siloxanu bez obsahu rozpúšťadiel (hydrofóbna impregnácia).Použitie: Univerzálna impregnácia tehál, kameňa, omietky, vláknocementu a pod.


Sikagard®-705 L
Nízkoviskózna 1-komponentná reaktívna impregnácia na báze silanu s 99 % účinných látok, bez obsahu rozpúšťadiel.Použitie: Hydrofóbna impregnácia malty, betónu a iných cementóznych podkladov.


Sikagard®-706 Thixo
Pastovitá 1-komponentná reaktívna impregnácia na báze silanu s 80 % účinných látok, bez obsahu rozpúšťadiel.Použitie: Hydrofóbna impregnácia malty, betónu a iných cementóznych podkladov.


Sikagard®-73
2-komponentný impregnačný náter proti mrazu a posypovým soliam na báze epoxidových živíc.Použitie: Na impregnáciu exponovaných častí betónu (predovšetkých mostných konštrukcií). Po vytvrdení spevňuje a chráni betónový povrch, odstraňuje tvorbu prachu. Zlepšuje odolnosť proti mrazu a posypovým soliam


Sikagard 715W
1-komponentná impregnácia povrchov na vodnej báze, vhodná ako ochranný prostriedok proti machom, lišajníkom a riasam v interéri aj exteriéri


Sikagard®-680S

Farebný 1-komponentný ochranný náter pohľadového betónu na báze akrylátových živíc obsahujúci rozpúšťadlá. Použitie: Na estetickú a účinnú ochranu betónu a minerálnych podkladov.


Sikagard® ElastoColor-675W
Farebný, flexibilný 1-komponentný ochranný náter pohľadového betónu na báze akrylátovej disperzie bez obsahu rozpúšťadiel.Použitie: Na estetickú a účinnú ochranu betónu a minerálnych podkladov.


Sikagard®-550 W Elastic
Farebný, trhliny prekrývajúci 1-komponentný ochranný náter pohľadového betónu na báze akrylátovej disperzie bez obsahu rozpúšťadiel. Použitie: Na estetickú a účinnú ochranu betónu a minerálnych podkladov, predovšetkým podkladov s trhlinami alebo ohrozených tvorbou trhlín.


Sikagard®-545 W Elastofill

1-komponentný vysoko plnený medzináter prekrývajúci trhliny na báze akrylátovej disperzie. Použitie: Na uzatvorenie pórov a egalizáciu na betóne a starých náteroch. Ako trhliny prekrývajúci medzináter s vynikajúcim difúznym odporom voči CO2.


Sikagard®-Wallcoat N
2-komponentný farebný ochranný vodou riediteľný náter na báze epoxidových živíc. Použitie: Ako farebný náter stien v interiéri. Vhodný do výrobných prevádzok, skladov, logistických centier a pod.


Sikagard®-Wallcoat T
2-komponentný farebný ochranný vodou riediteľný náter na báze epoxidových živíc. Použitie: Ako farebný náter stien v tuneloch, v potravinárskych prevádzkach a pod.


Sikagard®-63 N
2-komponentný farebný ochranný náter s vysokou chemickou odolnosťou na báze epoxidových živíc, bez obsahu rozpúšťadiel. Použitie: Na oteruvzdorné, vysoko chemicky odolné povrchové úpravy v prostredí s agresívnymi médiami, napr. ČOV, silá, záchytné jímky a pod.


Icosit -2406 Primer
2-komponentný farebný ochranný náter do chladiacich veží na báze epoxidových živíc. Použitie: Ochranný náter vnútorných povrchov chladiacich veží.


Icosit - 2406 Deck
2-komponentný farebný ochranný náter do chladiacich veží na báze epoxidových živíc. Použitie: Ochranný náter vnútorných povrchov chladiacich veží.


Sika® FerroGard 903+
1-komponentný inhibítor korózie, vodnatá impregnácia železobetónových konštrukcií na báze organických zložiek. Použitie: Na ochranu nadzemných a podzemných železobetónových konštrukcií proti korózii. Inhibítor penetruje do betónu a vytvára ochrannú vrstvu na povrchu výstuže. Posúva začiatok korózie a redukuje stupeň korózie. Pri použití ako súčasť komplexného ochranného systému Sika Concrete Repair predlžuje životnosť až o 15 rokov.


Sikagard®-551 S
1-komponentný rozpúšťadlá obsahujúci podkladový náter. Použitie: Podkladový náter pod Sikagard-550 W Elastic alebo Sikagard-545 W Elastofill. Vhodný na rozpúšťadlá obsahujúce staré nátery, pri tesných podkladoch alebo pri podkladoch s odtrhovou pevnosťou < 1 MPa.


Sikagard®-552 W Aquaprimer
1-komponentný podkladový náter na vodnatej báze. Použitie: Podkladový náter pod Sikagard-550 W Elastic alebo Sikagard-545 W Elastofill. Vhodný na staré disperzné nátery.


Ochranné nátery a stierky na izoláciu proti zemnej vlhkostiIgasol
1-komponentný ochranný náter proti zemnej vlhkosti na báze bitumenu


Igolflex
1-komponentná elastická bitumenová stierková hmota na izoláciu proti zemnej vlhkosti


Igolflex N
1-komponentná bitumenová tesniaca hmota bez obsahu rozpúštadiel na izoláciu proti zemnej vlhkosti


Transparentné impregnácie na ochranu konštrukcií

 

Sikagard 73
2-komponentná impregnácia na báze epoxidových živíc na ochranu proti vode, mrazu a posypovým soliam


Sikagard 700 S

1-komponentná impregnácia na báze siloxanu obsahujúca rozpúšťadlá. Na ochranu betónu, tehál a kameňa proti vode


Sikagard 702 W Aquaphob

Koncentrát silikónovej mikroemulzie. Po zriedení vodou na impregnáciu betónových konštrukcií


Sikagard 703 W
1-komponentná bezfarebná impregnácia na vodnatej báze na ochranu betónu, tehál a kameňa proti vode


Sikagard 705 L

1-komponentná, nízko viskózna reaktívna impregnácia na báze silanu na ochranu betónových konštrukcií proti vode


Sikagard 706 W Thixo
1-komponentná pastovitá impregnácia s výbornou penetračnou schopnosťou na ochranu betónových konštrukcií


Sikagard 715 W

1-komponentná impregnácia povrchov na vodnej báze, vhodná ako ochranný prostriedok proti machom, lišajníkom a riasam v interéri aj exteriéri


Farebné krycie nátery na ochranu konštrukcií

 

Sikagard 551 S Elastic Primer
1-komponentný rozpúšťadlá obsahujúci podkladný náter pod Sikagard 550 W Elastic


Sikagard 552 W Aquaprimer

1-komponentný vodou riediteľný podkladný náter pod Sikagard 550 W Elastic


Sikagard 680 S
Farebný, 1-komponentný náter na báze akrylátových živíc obsahujúci rozpúšťadlá, na ochranu konštrukcií proti poveternostným vplyvom


Sikagard ElastoColor 675 W
Farebný, elastický, 1-komponentný ochranný náter na báze akrylátovo-styrolacetátovej disperzie, na ochranu konštrukcií proti poveternostným vplyvom


Sikagard 550 W Elastic
Farebný, elastický, 1-komponentný ochranný náter na báze akrylátovej disperzie, na ochranu konštrukcií proti poveternostným vplyvom


Chemicky odolné nátery

 

Sikagard 63 N
2-komponentný náter na báze epoxidových živíc s vysokou chemickou odolnosťou


Sikafloor 390
2-komponentný elastický povlak na báze epoxidových živíc s vysokou chemickou odolnosťou


Sikafloor Multicryl

1-komponetný, vodou riediteľný akrylátový povlak s dobrou chemickou odolnosťou. Vhodný najmä do záchytných vaní pre vykurovací olej a pohonné hmoty


Sika Poxitar F
2-komponentný ochranný náter na báze epoxidových živíc a antracénového oleja s mineralickými prísadami a nízkym obsahom rozpúšťadiel. Odolný voči trvalému zaťaženiu vodou, chemikáliám a mechanickému namáhaniu


Ochranné nátery do vlhkých priestorov

 

Conservado P
1-komponentný náter na minerálnej báze na ochranu povrchov vo vlhkých prevádzkach


Inhibitory korozie

 

Sika FerroGard-903
1-komponentná vodnatá impregnácia železobetónových konštrukcií, inhibítor korózie betónu


Pomocné produkty

 

Icoment 520
Jemná hydraulicky tuhnúca, 2-komponentná PCC malta


Sikagard 720 EpoCem
Epoxidom zušľachtená 3-komponentná stierková hmota na báze cementu so zvýšenou chemickou odolnosťou

 


Produkty na ochranu povrchu chladiacich veží

 

Icosit -2406 Primer
Podkladný náter pod Icosit 2406 Deck


Icosit - 2406 Deck
Ochranný reakčno-plastický náter na báze epoxidových živíc, obsahujúci rozpúšťadlá. Ochrana vnútorných povrchov chladiacich veží

 


Nátery zásobníkov pitnej vody

 

Sikagard 2040 TW
1-komponentný náter na báze akrylátovej disperzie. Vhodný na priamy styk s pitnou vodou

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie