Hotové malty

1. Izolácia muriva proti vzlínajúcej vlhkosti


SikaMur® InjectoCream
1-komponentná silanová vodu odpudzujúca krémová hmota vytvárajúca bariéru proti vzlínajúcej vode. Použitie: Na ochranu proti vzlínajúcej vlhkosti v takmer všetkých typoch murovaných stien (plné tehlové murivo, zmiešané typy muriva, murivo z dutých tehál a pod.).


SikaMur®
1-komponentná vápenno-cementová sanačná omietka na opravy vlhkéhu muriva. Použitie: Na opravy vnútorných a vonkajších omietok poškodených vzlínajúcou vlhosťou. Súčasť systému s produktom SikaMur InjectoCream.

 

2. Tesnenie betónových konštrukcií cementóznymi stierkami
 

Sika®-101 a
1-komponentná hotová malta s cementovým pojivom na plošné utesnenie proti vlhkosti a vode, na vonkajšie utesnenia a zvlášť na dodatočné vnútorné utesnenia.Použitie: Tuhé tenkovrstvové utesnenie kúpelní, spŕch, bazénov, vodných nádrží, podzemných garáží, štôlní a pod.


Sika®-101 HD
1-komponentná hotová malta s cementovým pojivom na plošné utesnenie proti vlhkosti a vode. Vhodná na priamy styk s pitnou vodou. Použitie: Tuhé tenkovrstvové utesnenie zásobníkov pitnej vody, bazénov, vodných nádrží.


SikaTop®-109 ElastoCem

2-komponentná flexibilná ochranná a vodonepriepustná stierka. Použitie: Trvalo elastické tenkovrstvové utesnenie základov, podzemných konštrukcií, zásobníkov vody, vodných nádrží a pod. Izolácia balkónov a terás následne prekrývaných keramickými dlaždicami.


SikaTop®-107 Seal
2-komponentná cementová polymérmi obohatená hydroizolačná malta pre exteriéry a interiéry. Použitie: Trvalo elastické tenkovrstvové utesnenie základov, podzemných konštrukcií, zásobníkov vody, vodných nádrží a pod. Izolácia balkónov a terás následne prekrývaných keramickými dlaždicami


Sikalastic® 152
2-komponentná flexibilná, vláknami vystužená, ochranná a vodonepriepustná stierka. Použitie: Trvalo elastické tenkovrstvové utesnenie základov, podzemných konštrukcií, zásobníkov vody, vodných nádrží a pod. Izolácia balkónov a terás následne prekrývaných keramickými dlaždicami.


Sikalastic® 850 W

1-komponentná vodonepriepustná stierka na báze butadiénstyrénu, bez obsahu rozpúšťadiel. Použitie: Ako vodonepriepustná stierka na stenách a podlahách v interiéri. Vhodné do kuchýň, kúpelní, hygienických priestorov a pod. Na podklady ako je betón, malta, omietka, sadrokartón, panely na báze dreva. Musí byť prekrytá ďalšou vrstvou (dlažba, drevo, kameň, PVC krytina, nátery).


SikaSeal® Tape S
Izolačná tesniaca páska na tesnenie rohov, kútov a škár. Použitie: V kombinácii s hydroizolačnými stierkami na tesnenie vlhkosťou / vodou zaťažených priestorov.


SikaSeal® 200 Migrating
1-komponentná hydroizolačná cementová malta s kryštalizačným účinkom. Použitie: Na tesnenie vodorovných a zvislých betónových povrchov proti prieniku vody. Vhodné do vodných nádrží, bazénov, kúpelní, podzemných konštrukcií, na utesnenie vnútorných povrchov vodojemov. Vhodné ako ochrana proti radónu.

 

Sika®-1
Tesniaca prísada do mált zabezpečujúca vodotesnosť omietok, fasád, muriva, betónových konštrukcií. Použitie: Na zhotovenie vodotesnej povrchovej úpravy fasád, stien, podláh.


Sika®-4a
Prísada na zhotovenie rýchlo tuhnúcich mált vhodných na utesnenie výronov vody. Použitie: Na plošné utesnenie infiltrujúcej vody, na utesnenie výronov vody.


Sikalite®
Normálne tuhnúca tesniaca prísada do mált a betónu. Použitie: Na plošné utesnenie stien, fasádnych omietok, podlahových poterov, škárovacích mált.

 

3. Tesnenie betónových konštrukcií produktami na báze živíc
 

Sikalastic® 810
2-komponentný pevnostný mostík na báze polyuretánov pre vodonepriepustné membrány. Použitie: Ako pevnostný mostík k Sikalastic vodonepriepustným membránam pri prekročení maximálnej čakacej doby pri ich aplikácii.


Sikalastic® 821 LV

2-komponentná elastická, trhliny prekrývajúca, rýchle vytvrdzujúca vodonepriepustná membrána na báze polyuretanu. Použitie: Ako vodonepriepustná membrána pod liaty asfalt na mostoch, parkoviskách a iných stavebných konštrukciách.


Sikalastic® 822

2-komponentná elastická, trhliny prekrývajúca, rýchle vytvrdzujúca vodonepriepustná membrána na báze polyuretanu. Použitie: Ako vodonepriepustná membrána pod liaty asfalt na mostoch, parkoviskách a iných stavebných konštrukciách. Na opravu vodonepriepustnej membrány Sikalastic 821 LV.


Sikalastic® 823
1-komponentný spojovací náter obsahujúci rozpúšťadlá na báze rýchle vytvrdzujúcej syntetickej živice. Použitie: Ako medzivrstva medzi Sikalastic 821 LV alebo Sikalastic 822 a horúcim liatym asfaltom.


Sikalastic® 830 N
2-komponentná chemicky vysoko odolná, elastická, trhliny prekrývajúca, rýchle vytvrdzujúca vodonepriepustná membrána na báze polyuretanu. Použitie: Ako vodonepriepustná membrána s vysokou chemickou odolnosťou na betón. Vhodné do nádrží ČOV, havarijných jímok, silážnych jám, umývacích liniek, vodných stavieb a pod.


Sikagard® 186

2-komponentné pojivo na báze epoxidových živíc. Pečatiaci náter pre mostné konštrukcie. Použitie: Na zhotovenie podkladových náterov, škrabaných stierok, sanačných mált. Na zhotovenie pečatiaceho náteru ako súčasti izolačného systému mostných konštrukcií.


Sika® Ergodur 500

2-komponentné pojivo na báze epoxidových živíc. Pečatiaci náter pre mostné konštrukcie. Použitie: Na zhotovenie podkladových náterov, škrabaných stierok, sanačných mált. Na zhotovenie pečatiaceho náteru ako súčasti izolačného systému mostných konštrukcií.

 

 

Sika® Injection 101
2-komponentná injektážna pena na báze polyuretanu na dočasné zastavenie vody. Použitie: Na dočasné zastavenie výronov vody v trhlinách a škárach v betóne, tehlových a kamennných konštrukciách.


Sika® Injection 201
2-komponentná elastická injektážna živica na báze polyuretanu na trvalé utesnenie proti vode. Použitie: Na flexibilné trvalé utesnenie proti vode v suchých, vlhkých alebo vodu vedúcich v trhlinách a škárach v betóne, tehlových konštrukciách a prírodnom kameni.


Sika® Injection 304
3-komponentný polyakrylový injektážny gel s veľmi nízkou viskozitou na trvalé utesnenie proti vode. Použitie: Na vytvorenie tesniacich clôn v zemine za stavebnými konštrukciami, na tesnenie vlhkých alebo vodou nasiaknutých základových konštrukcií, na konsolidáciu nesúdržnej zeminy.


Sika® Injection 490
2-komponentná flexibilná malta na báze epoxidových živíc. Použitie: Na opravu a uzatvorenie trhlín pred injektážou.


Sika® InjectoCem 190


Sika® Igasol®-101
1-komponentný vodou riediteľný izolačný náter na báze bitumenov, bez obsahu rozpúšťadiel. Na ochranu stavebných konštrukcií proti zemnej vlhkosti. Použitie: Ochranný náter základových konštrukcií z betónu, pórobetónu, tehál, a pod.


Sika® Igolflex®-101
1-komponentná hydroizolačná hrubovrstvová stierka na báze bitumenov, bez obsahu rozpúšťadiel. Na ochranu stavebných konštrukcií proti vode. Použitie: Na ochranu podzemných konštrukcií proti vode a vlhkosti, na izolovanie podláh. Na lepenie ľahkých tepelno-izolačných panelov z EPS.


Sika® Igolflex®-201
2-komponentná, rýchlo vytvrdzujúca hydroizolačná hrubovrstvová stierka na báze bitumenov, bez obsahu rozpúšťadiel. Na ochranu stavebných konštrukcií proti vode. Použitie: Na ochranu podzemných konštrukcií proti vode a vlhkosti, na izolovanie podláh. Na lepenie ľahkých tepelno-izolačných panelov z EPS.


Sika® BlackSeal® - 301
1-komponentná hydroizolačná stierka vystužená vláknami na báze bitumenov na opravné práce na strechách. Použitie: Na hydroizolácie celých plôch aj na izolovanie detailov, na napojenia oplechovaní, opravy trhlín, dier a pod.

 

4. Tesnenie škár
 

Sika® tesniace pásy
Tesniace pásy na báze flexibilného mäkčeného PVC, úplne alebo čiastočne zabetónované v betónovej konštrukcii na tesnenia pracovných a dilatačných škár. Použitie: Na tesnenie pracovných alebo dilatačných škár.

 

 

Sikadur Combiflex Systém

Tesniaci systém na pracovné škáry, dilatačné škáry a trhliny Použitie: Na tesnenie pracovných a dilatačných škár, stykov, trhlín pri oprave netesných škár podzemných konštrukcií, tunelov, šácht, čističiek odpadových vôd, bazénov a pod.


Sikadur® Combiflex Plus pásy

Flexibilné Hypalon tesniace pásy s červenou stiahnuteľnou stredovou páskou (nie je potrebná ich aktivácia).


Sika® Dilatec pásy
Tesniaci systém na báze PVC pracovné škáry, dilatačné škáry ako aj styky pri bitumenových a PVC pásoch. Použitie: Tesnenie stykov, pracovných a dilatačných škár pri rôznych typoch materiálov (betón, cementové podklady, bitumenové a PVC pásy) pri konštrukciách mostov, podzemných konštrukciách, v tuneloch, podzemných garážach, na plochých strechách.

 


Sika® Swell S2

1-komponentný po styku s vodou napučiavajúci tmel na báze polyuretánu. Použitie: Na tesnenie vodou a vlhkosťou zaťažených pracovných škár v podzemných konštrukciách, na tesnenie prestupov a prechodov cez konštrukcie. Na lepenie hotových napučiavajúcich profilov.


Sika® Swell profily
Hotové profily napučiavajúce po styku s vodou. Použitie: Na tesnenie vodou a vlhkosťou zaťažených pracovných škár v podzemných konštrukciách, natesnenie prestupov a prechodov cez konštrukcie.

 

5. Fólie


Sikaplan® WP 1100 HL
Vodonepriepustná nevystužená fólia na báze mäkčeného PVC s vrchnou žltou signálnou vrstvou. Použitie: Na izoláciu podzemných konštrukcií proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode.


Sikaplan® WP Floor Sheet
Vodonepriepustná nevystužená fólia na báze mäkčeného PVC. Použitie: Na izoláciu konštrukcií proti vlhkosti (napr. pod potery, podlahové vrstvy a pod.) – nie ako izolácia proti tlakovej vode.


Sikaplan® WP 3100

Vodonepriepustná vystužená fólia na báze mäkčeného PVC. Použitie: Na izoláciu vnútorných a vonkajších bazénov.


Sikaplan® WP 6110
Vodonepriepustná nevystužená fólia na báze mäkčeného PVC. Použitie: Na izoláciu všetkých typov podzemných konštrukcií, šácht a kanálov proti vode znečistenej olejmi.

 

Sikaplan® WT 4220

Vodonepriepustná vystužená fólia na báze flexibilného polyolefínu. Použitie: Na izoláciu uzatvorených zásobníkov pitnej vody.


Sikaplan® WT 6200

Vodonepriepustná vystužená fólia na báze flexibilného polyolefínu. Použitie: Na izoláciu podzemných konštrukcií proti vode a na izoláciu nádrží s odpadovou vodou.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie