Podlahové systémy

Podlahy

 

1.Pancierové podlahy
 


Sikafloor®-1 MetalTop
Metalický vsyp do podláh pozostávajúci z cementu, ferozliatinových plnív, prísad a pigmentu.Použitie: Vsyp do čerstvého betónu. Vytvára hladký, oteruvzdorný, bezprašný povrch. Do skladov, distribučných centier, výrobných prevádzok, dopravných terminálov a pod.


Sikafloor®-ArmorTop
Metalický vsyp do podláh pozostávajúci z cementu, tvrdých metalických plnív a pigmentu.Použitie: Vsyp do čerstvého betónu. Vytvára hladký, oteruvzdorný, bezprašný povrch. Do skladov, distribučných centier, výrobných prevádzok, dopravných terminálov a pod.


Sikafloor®-2 SynTop(60)
Syntetický vsyp do podláh pozostávajúci z cementu, korundu, plnív a pigmentu.Použitie: Vsyp do čerstvého betónu. Vytvára hladký, oteruvzdorný, bezprašný povrch. Do skladov, distribučných centier, výrobných prevádzok, dopravných terminálov a pod.

 

Sikafloor® ProSeal
Ošetrovací prostriedok na betón a ochrana proti rýchlemu vysýchaniu na báze akrylátovo-živičného polymérneho roztoku.Použitie: Na čerstvý betón: zabraňuje rýchlemu vysýchaniu povrchu čerstvého betónu. Na vytvrdený betón: zlepšuje vlastnosti betónu – znižuje prašnosť, zvyšuje oteruvzdornosť.


Sikafloor® ProSeal W
Ošetrovací prostriedok na betón a ochrana proti rýchlemu vysýchaniu na báze vodnatej akrylátovej disperzie. Použitie: Na čerstvý betón: zabraňuje rýchlemu vysýchaniu povrchu čerstvého betónu. Na vytvrdený betón: zlepšuje vlastnosti betónu – znižuje prašnosť, zvyšuje oteruvzdornosť.


Sikafloor® ProSeal 22
Ošetrovací prostriedok na betón a ochrana proti rýchlemu vysýchaniu na báze akrylátovej disperzie obsahujúcej rozpúšťadlá. Použitie: Na čerstvý betón: zabraňuje rýchlemu vysýchaniu povrchu čerstvého betónu. Na vytvrdený betón: zlepšuje vlastnosti betónu – znižuje prašnosť, zvyšuje oteruvzdornosť.


Sikafloor® CureHard-24
Ošetrovací prostriedok na betón a ochrana proti rýchlemu vysýchaniu na báze kremičitanu sodného. Použitie: Na čerstvý betón: zabraňuje rýchlemu vysýchaniu povrchu čerstvého betónu. Na vytvrdený betón: zlepšuje vlastnosti betónu – znižuje prašnosť, zvyšuje oteruvzdornosť.


2. Cementové vyrovnávacie potery


Sika® Level-300
Rýchlo vytvrdzujúci, umelými hmotami zušlachtený, pumpovateľný, 1-komponentný cementový samonivelačný poter do interiéru. Použitie: Vyrovnanie nerovných podkladov. Ako podklad pod keramickú dlažbu, prírodný kameň, kober-ce, PVC krytiny, parkety. Pre hrúbku vrstvy 0,5 až 15 mm, s pridaním kameniva až do hrúbky 30 mm.


Sika® Level-01 Primer
Základný náter a pevnostný mostík na báze akrylátovej disperzie na nasiakavé a nenasiakavé poklady. Použitie: Základný náter a pevnostný mostík pod Sika Level produkty dodávaný vo forme koncentrátu.


Sikafloor®-Level 5N
Rýchlo vytvrdzujúci 1-komponentný cementový samonivelačný poter. Použitie: Vyrovnanie nerovných podkladov. Vhodná aj ako podklad pod následné Sikafloor nátery a stierky. Pre hrúbku vrstvy 0,5 až 10 mm.


Sikafloor®-Level 25
Rýchlo vytvrdzujúci 1-komponentný cementový samonivelačný poter. Použitie: Vyrovnanie nerovných podkladov. Ako podklad pod následné Sikafloor nátery a stierky. Pre hrúbku vrstvy 5 až 25 mm.


3. Podkladové nátery na báze živíc

 

Sikafloor®-155 WN
2-komponentný vodou riediteľný podkladový náter na báze epoxidových živíc, bez rozpúšťadiel. Použitie: Podkladový náter pod paropriepustné Sikafloor systémy (predovšetkým pod Sikafloor EpoCem systémy, PurCem systémy a Sikafloor Level 25).


Sikafloor®-156
2-komponentný, nízko viskózny podkladový náter na báze epoxidových živíc, bez rozpúšťadiel. Použitie: Podkladový náter pod Sikafloor systémy. Vhodný taktiež na zhotovenie plastmalty.


Sikafloor®-159

2-komponentný, rýchlo vytvrdzujúci, nízko viskózny podkladový náter na báze epoxidových živíc, bez rozpúšťadiel. Použitie: Podkladový náter pod Sikafloor systémy.


Sikafloor®-161

2-komponentný, stredne viskózny podkladový náter na báze epoxidových živíc, bez rozpúšťadiel. Použitie: Podkladový náter pod Sikafloor systémy. Vhodný taktiež na zhotovenie plastmalty.


Sikafloor®-2420
2-komponentný, nízko viskózny podkladový náter na báze epoxidových živíc. Obsahuje rozpúšťadlá.Použitie: Podkladový náter na málo nasiakavé podklady pod Sikafloor systémy.


4. Náterové systémy na báze živíc

 

Sikafloor® Multicryl Plus
1-komponentný farebný vodou riediteľný náter na báze akrylátov. Použitie: Univerzálny náter na betón, cementový poter, anhydrit vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Na balkóny, pivnice, Hobby priestory, priemyselné priestory s ľahkým zaťažením. Odolný proti vykurovaciemu oleju, pohonným hmotám, olejom. Nie je vhodný na stále pojazdné plochy, ako aj plochy vystavené stálemu zaťaženiu vodou.

 

Sikafloor®-2530 W
2-komponentný, vodou riediteľný farebný náter na báze epoxidových živíc. Použitie: Náter na betónové podklady a cementové potery pri ľahkom až strednom zaťažení, do skladov, garáží, obchodných a priemyselných priestorov, remeselníckych prevádzok. Vhodný aj do potravinárskeho a farmaceutického priemyslu.


Sikafloor®-261
2-komponentné farebné pojivo na báze epoxidových živíc na zhotovenie náterov, štrukturovaných náterov, samonivelačných stierok a presypaných podláh. Použitie: Stredne mechanicky a chemicky odolný náter do obchodných a priemyselných priestorov, remeselníckych prevádzok, dielní, skladov a pod. Vhodný aj do potravinárskeho a farmaceutického priemyslu.


Sikafloor®-261 Thixo
2-komponentný farebný štrukturovaný tenkovrstvový povlak na báze epoxidových živíc, tixotrópny, bez obsahu rozpúšťadiel.Použitie: Na protišmykové podlahové povlaky v mokrých prevádzkach, garážach, skladoch, ako priemyselný povlak do remeselníckych prevádzok, pre potravinársky priemysel.


Sikafloor®-264
2-komponentný farebný náter na báze epoxidových živíc bez obsahu rozpúšťadiel. Použitie: Stredne mechanicky a chemicky odolný náter do obchodných a priemyselných priestorov, remeselníckych prevádzok, dielní, skladov a pod. Uzatvárací náter na presýpaných stierkových systémoch.


Sikafloor®-264 Thixo
2-komponentný farebný štrukturovaný tenkovrstvový povlak na báze epoxidových živíc, tixotrópny, bez obsahu rozpúšťadiel.Použitie: Na protišmykové podlahové povlaky v mokrých prevádzkach, garážach, skladoch, ako priemyselný povlak do remeselníckych prevádzok.


Sikafloor®-400 Elastic
1-komponentný farebný vysoko elastický náter alebo povlak do exteriéru na báze polyuretánu, prekleňujúci trhliny, s malým obsahom rozpúšťadiel. Použitie: Hladký alebo protišmykový náter do exteriéru (balkóny, loggie, terasy), okrem betónu a cementových poterov použiteľný tiež na dlaždičky a staré nátery.


5. Stierkové systémy na báze živíc


Sikafloor®-261
2-komponentné farebné pojivo na báze epoxidových živíc na zhotovenie náterov, štrukturovaných náterov, samonivelačných stierok a presypaných podláh. Použitie: Stredne mechanicky a chemicky odolná stierka alebo presypaný systém do obchodných a priemyselných priestorov, remeselníckych prevádzok, dielní, skladov, garáží a pod. Vhodný aj do potravinárskeho a farmaceutického priemyslu.


Sikafloor®-263 SL
2-komponentná farebná samonivelačná stierka a presypaný systém na báze epoxidových živíc. Použitie: Stredne mechanicky a chemicky odolná stierka alebo presypaný systém do obchodných a priemyselných priestorov, remeselníckych prevádzok, dielní, skladov, garáží a pod.


Sikafloor®-381 N
2-komponentná farebná samonivelačná stierka na báze epoxidových živíc s vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou. Použitie: Vysoko mechanicky a chemicky odolná stierka do priestorov vyžadujúcich vysokú odolnosť voči chemikáliám.


Sikafloor®-390
2-komponentná elastifikovaná farebná samonivelačná stierka na báze epoxidových živíc s vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou. Použitie: Trhliny prekrývajúca, vysoko mechanicky a chemicky odolná stierka do priestorov vyžadujúcich vysokú odolnosť voči chemikáliám.


Sikafloor®-300 N
2-komponentná elastická farebná samonivelačná stierka na báze polyuretanových živíc. Použitie: Vysoko elastická stierka tlmiaca kročajový hluk do nemocníc, škôl, obchodných priestorov, administratívy a pod.


Sikafloor®-325
2-komponentná elastická farebná samonivelačná stierka na báze polyuretánových živíc. Použitie: Trhliny prekrývajúca stierka do priemyselných prevádzok (výrobné a skladovacie haly) s vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou. Vhodná aj na zhotovenie presypaných systémov.


Sikafloor®-350 N Elastic
2-komponentný, vysoko elastický, trhliny prekrývajúci povlak na báze polyuretánových živíc. Použitie: Trhliny prekrývajúci protišmykový presypaný povlak pre Sikafloor CarDeck systémy podľa OS 11a a OS11b. Špeciálne vhodný do parkovacích domov a podzemných garáží.


Sikafloor®-355 N

2-komponentný, vysoko elastický, trhliny prekrývajúci povlak na báze polyuretánových živíc. Použitie: Trhliny prekrývajúci protišmykový presypaný povlak pre Sikafloor CarDeck systémy podľa OS 11a a OS13. Špeciálne vhodný do parkovacích domov a podzemných garáží.


6. Uzatváracie / pečatiace nátery na báze živíc


Sikafloor®-162 N
2-komponentný transparentný uzatvárací náter na báze epoxidových živíc bez obsahu rozpúšťadiel. Použitie: Na uzatvorenie protišmykových a oteruvzdorných farebným kremičitým pieskom presypaných povlakov, na uzatvorenie stierok s farebnými čipsami.

 

Sikafloor®-354

2-komponentný farebný elastifikovaný uzatvárací náter na báze epoxidových živíc bez obsahu rozpúšťadiel. Použitie: Na uzatvorenie Sikafloor 355, Sikafloor 350 v garážach a podzemných parkoviskách.


Sikafloor®-358
2-komponentný farebný elastifikovaný uzatvárací náter na báze epoxidových živíc bez obsahu rozpúšťadiel. Použitie: Na uzatvorenie Sikafloor 355, Sikafloor 350 v garážach a podzemných parkoviskách.


Sikafloor®-302 W
2-komponentný transparentný matný uzatvárací náter na báze polyuretanových živíc. Použitie: Na matné uzatvorenie Sikafloor 300 N.


Sikafloor®-356 N
2-komponentný transparentný matný uzatvárací náter na báze polyuretanových živíc. Použitie: Na matné uzatvorenie epoxidových Sikafloor náterov, stierok a presýpaných povlakov.


Sikafloor®-357 N
2-komponentný farebný matný uzatvárací náter na báze polyuretánových živíc. Použitie: Na matné uzatvorenie epoxidových a polyuretánových Sikafloor náterov, stierok a presýpaných povlakov.


Sikafloor®-359 N
2-komponentný farebný uzatvárací náter na báze polyuretanových živíc. Použitie: Na uzatvorenie Sikafloor 355, Sikafloor 350 v garážach a podzemných parkoviskách.


Sikafloor®-410
1-komponentný transparentný uzatvárací náter na báze polyuretánových živíc obsahujúci rozpúšťadlá. Použitie: Na uzatvorenie elastických náterov a povlakov Sikafloor 400 v exteriéri.


7. Systémy pre špeciálne použitia

 

Sika® Repair / Sikafloor® EpoCem® Modul
2-komponentná vodnatá disperzia na báze epoxidových živíc bez rozpúšťadiel. Použitie: Ako základný náter pod nasledujúce vrstvy Sikafloor 81 EpoCem a 82 EpoCem. Ako komp. A+B pre: Sikafloor 81 EpoCem, Sikafloor 82 EpoCem, Sikafloor 83 EpoCem, Sikafloor 720 EpoCem, SikaTop-Armatec 110 EpoCem.


Sikafloor®-81 EpoCem®
Epoxidom zušlachtená, 3-komponentná vyrovnávacia stierka na cementovej báze. Ako dočasná bariéra proti vlhkosti (hr. 2 mm) pod živičné podlahové nátery alebo stierky. Použitie: Ako samonivelačná stierka hrúbky od 1,5 do 3 mm, na zhotovenie dočasnej bariéry proti vlhkosti pri neodizolovaných a / alebo vlhkých podkladoch pri hrúbke min. 2 mm.


Sikafloor®-82 EpoCem®
Epoxidom zušlachtená, 3-komponentná vyrovnávacia stierka na cementovej báze. Použitie: Ako samonivelačná stierka hrúbky od 3 do 7 mm pod živicové povrchové úpravy, na vyrovnanie drsných alebo frézovaných podkladov, na zhotovenie dočasnej bariéry proti vlhkosti pri neodizolovaných a / alebo vlhkých podkladoch.


Sikafloor®-83 EpoCem®
Epoxidom zušlachtená, 3-komponentná malta na cementovej báze. Použitie: Ako vyrovnavacia malta hrúbky od 7 do 100 mm pod živicové povrchové úpravy, na zhotovenie dočasnej bariéry proti vlhkosti pri neodizolovaných a / alebo vlhkých podkladoch.


Sikafloor®-10 N PurCem® Primer
2-komponentný podkladový náter pod Sikafloor 29 PurCem (malta na zhotovenie detailov) na báze epoxidovej živice. Použitie: Na lepšiu priľnavosť detailovej malty k podkladu.


Sikafloor®-19 N PurCem®
3-komponentný vysoko zaťažiteľný poter na báze polyuretánu s cementovým plnivom, bez obsahu rozpúšťadiel. Súčasť systému Sikafloor PurCem. Použitie: Na zhotovenie podlahových poterov hr. 6 až 9 mm pre vysoké mechanické a chemické zaťaženie. Vhodné do potravinárskych prevádzok (suchých aj mokrých), mraziarní, chladiarní, na plochy vystavené teplotným šokom, do chemických prevádzok, laboratórií, dielní, možné aplikovať aj na dôkladne predupravenom oceľovom podklade (oceľové podlahy, nadjazdy, nástupištia).


Sikafloor®-20 N PurCem®
3-komponentný vysoko zaťažiteľný a ľahko roztierateľný poter na báze polyuretánu s cementovým plnivom, bez obsahu rozpúšťadiel. Súčasť systému Sikafloor PurCem. Použitie: Na zhotovenie podlahových poterov hr. 6 až 9 mm pre vysoké mechanické a chemické zaťaženie. Vhodné do potravinárskych prevádzok (suchých aj mokrých), mraziarní, chladiarní, na plochy vystavené teplotným šokom, do chemických prevádzok, laboratórií, dielní.


Sikafloor®-21 N PurCem®
3-komponentný stredne až vysoko zaťažiteľný poter na báze polyuretánu s cementovým plnivom, bez obsahu rozpúšťadiel. Súčasť systému Sikafloor PurCem. Použitie: Na zhotovenie podlahových poterov hr. 4,5 až 6 mm pre stredné až vysoké mechanické a chemické zaťaženie. Vhodné do potravinárskych prevádzok (suchých aj mokrých), mraziarní, chladiarní, na plochy vystavené teplotným šokom, do chemických prevádzok, laboratórií, dielní.


Sikafloor®-22 N PurCem®
3-komponentný stredne až vysoko zaťažiteľný poter s protišmykovou povrchovou úpravou na báze polyuretánu s cementovým plnivom, bez obsahu rozpúšťadiel. Súčasť systému Sikafloor PurCem. Použitie: Na zhotovenie podlahových poterov hr. 4,5 až 6 mm pre stredné až vysoké mechanické a chemické zaťaženie. Vhodné do potravinárskych prevádzok (suchých aj mokrých), mraziarní, chladiarní, na plochy vystavené teplotným šokom, do chemických prevádzok, laboratórií, dielní.


Sikafloor®-29 N PurCem®
3-komponentný vysoko zaťažiteľná malta na zhotovenie detailov na báze polyuretánu s cementovým plnivom, bez obsahu rozpúšťadiel. Súčasť systému Sikafloor PurCem. Použitie: Na zhotovenie detailov hr. 3 až 9 mm pre vysoké mechanické a chemické zaťaženie. Vhodné do potravinárskych prevádzok (suchých aj mokrých), mraziarní, chladiarní, na plochy vystavené teplotným šokom, do chemických prevádzok, laboratórií, dielní, na dôkladne predupravenom oceľovom podklade (oceľové podlahy, nadjazdy, nástupištia).


Sikafloor®-31 N PurCem®
3-komponentný vysoko zaťažiteľný náter na báze polyuretánu s cementovým plnivom, bez obsahu rozpúšťadiel. Súčasť systému Sikafloor PurCem. Použitie: Na zhotovenie samostatných náterov alebo uzatváracích náterov na maltu Sikafloor 29 PurCem alebo iné produkty Sikafloor PurCem. Vhodné do potravinárskych prevádzok (suchých aj mokrých), mraziarní, chladiarní, na plochy vystavené teplotným šokom, do chemických prevádzok, laboratórií, dielní.


Sikafloor®-220 W Conductive
2-komponentný vodivý náter na báze epoxidových živíc pod Sikafloor AS a ESD podlahové povlaky. Použitie: Ako vodivá vrstva pod Sikafloor 262 AS N, Sikafloor 262 AS N Thixo, Sikafloor 381 AS, Sikafloor 390 AS, Sikafloor 235 ESD.


Sikafloor®-262 AS N
2-komponentný, farebný, samonivelačný, antistatický povlak na báze epoxidových živíc, bez obsahu rozpúšťadiel. Použitie: Antistatický, mechanicky odolný podlahový povlak do obchodných, priemyselných a remeselníckych prevádzok, pre elektronický priemysel.


Sikafloor®-262 AS N Thixo
2-komponentný, farebný, štrukturovaný antistatický povlak na báze epoxidových živíc, bez obsahu rozpúšťadiel. Použitie: Antistatický, mechanicky odolný štrukturovaný podlahový povlak do obchodných, priemyselných a remeselníckych prevádzok, pre elektronický priemysel.


Sikafloor®-381 AS
2-komponentný, farebný, samonivelačný, antistatický povlak s vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou, na báze epoxidových živíc, bez obsahu rozpúšťadiel. Použitie: Antistatický podlahový povlak do priestorov vyžadujúcich vysokú odolnosť voči chemikáliám.


Sikafloor®-390 AS
2-komponentný, farebný, samonivelačný, elastifikovaný antistatický povlak s vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou, na báze epoxidových živíc, bez obsahu rozpúšťadiel. Použitie: Antistatický a elastický podlahový povlak do priestorov vyžadujúcich vysokú odolnosť voči chemikáliám.


Sikafloor®-235 ESD
2-komponentný, farebný, samonivelačný, elektrostaticky vodivý povlak s dobrou mechanickou a chemickou odolnosťou, na báze epoxidových živíc, bez obsahu rozpúšťadiel. Použitie: Do priestorov vyžadujúcich najnižšie elektrostatické hodnoty (zemný odpor < 109 Ohmov).


Sikafloor® Leitset
Vodiaca sada. Použitie: Na optimálne zhotovenie zemniacich bodov pri AS a ESD podlahách.


Sikafloor®-10 Pronto
4-komponentný, nízko viskózny podkladový náter na báze reaktívnych akrylových živíc (PMMA), bez obsahu rozpúšťadiel. Súčasť rýchlo vytvrdzujúceho systému Sikafloor Pronto. Použitie: Podkladový náter na kritické podklady, ako je tesný betón, dlažba alebo kov.


Sikafloor®-13 Pronto
2-komponentný, nízko viskózny podkladový náter na báze reaktívnych akrylových živíc (PMMA), bez obsahu rozpúšťadiel. Súčasť rýchlo vytvrdzujúceho systému Sikafloor Pronto. Použitie: Podkladový náter na neporózne podklady.


Sikafloor®-14 Pronto
3-komponentná samonivelačná stierka a vyrovnávacia malta na báze reaktívnych akrylových živíc (PMMA), bez obsahu rozpúšťadiel. Súčasť rýchlo vytvrdzujúceho systému Sikafloor Pronto. Použitie: Na zhotovenie rýchlo tvrdúceho podlahového systému hr. 3 až 4 mm. Vhodné aj do potravinárskeho priemyslu, na zhotovenie povlaku rámp a v podzemmných garážach. Na prípadné zafarbenie Sikafloor 14 Pronto sa používa Sika Pronto Pigment alebo je možné pridávať farebné kremičité piesky.


Sikafloor®-15 Pronto
3-komponentná flexibilná samonivelačná stierka a vyrovnávacia malta na báze reaktívnych akrylových živíc (PMMA), bez obsahu rozpúšťadiel. Súčasť rýchlo vytvrdzujúceho systému Sikafloor Pronto. Použitie: Na zhotovenie rýchlo tvrdúceho elastického podlahového systému hr. 3 až 4 mm. Čiastočne vhodné aj do potravinárskeho priemyslu, na zhotovenie povlaku rámp, vhodné aj v exteriéri. Na prípadné zafarbenie Sikafloor 15 Pronto sa používa Sika Pronto Pigment alebo je možné pridávať farebné kremičité piesky.


Sikafloor®-16 Pronto

2-komponentný uzatvárací náter na báze reaktívnych akrylových živíc (PMMA), bez obsahu rozpúšťadiel. Súčasť rýchlo vytvrdzujúceho systému Sikafloor Pronto. Použitie: Na zapečatenie Sikafloor Pronto systému v suchých prevádzkach a v exteriéri. Vhodné aj do potravinárskeho priemyslu, na zhotovenie povlaku rámp a v garážach. Na prípadné zafarbenie Sikafloor 16 Pronto sa používa Sikafloor Pronto Pigment .


Sikafloor®-17 Pronto
2-komponentný flexibilný uzatvárací náter na báze reaktívnych akrylových živíc (PMMA), bez obsahu rozpúšťadiel. Súčasť rýchlo vytvrdzujúceho systému Sikafloor Pronto. Použitie: Na zapečatenie Sikafloor Pronto systému v mokrých prevádzkach a v chladných priestoroch. Čiastočne vhodné aj do potravinárskeho priemyslu. Na prípadné zafarbenie Sikafloor 17 Pronto sa používa Sikafloor Pronto Pigment .


Sikafloor®-18 Pronto

2-komponentný flexibilný uzatvárací náter do interiéru aj exteriéru na báze reaktívnych akrylových živíc (PMMA), bez obsahu rozpúšťadiel. Súčasť rýchlo vytvrdzujúceho systému Sikafloor Pronto. Použitie: Na zapečatenie presypaného Sikafloor Pronto systému v interiéri a exteriéri. Čiastočne vhodné do garáží. Na prípadné zafarbenie Sikafloor 18 Pronto sa používa Sikafloor Pronto Pigment .


Sikafloor®-271 Rapid
2-komponentný podkladový náter na báze epoxidových živíc bez obsahu rozpúšťadiel. Spolu s krycím náterom Sikafloor 272 Rapid súčasť rýchlo vytvrdzujúceho systému. Použitie: Na rýchlu opravu podláh.


Sikafloor®-272 Rapid
2-komponentná farebná samonivelačná stierka na báze epoxidových živíc bez obsahu rozpúšťadiel. Spolu s podkladovým náterom Sikafloor 271 Rapid súčasť rýchlo vytvrdzujúceho systému. Použitie: Na rýchlu opravu podláh, napr. v automobilovom priemysle, garážach, výrobných halách, skladoch a pod. Na normálne až stredné mechanické a chemické zaťaženie.


Clean Room
Informácie o týchto systémoch si vyžiadajte prosím u technikov firmy Sika Slovensko.

 

Comfort Floor
Informácie o týchto systémoch si vyžiadajte prosím u technikov firmy Sika Slovensko.


8. Doplnkové produkty


Sika® Stellmittel T / Sika® Extender T
Tixotrópna prísada, biele vlákna z umelých hmôt. Použitie: Na dosiahnutie dostatočnej stálosti epoxidových a epoxidovo-polyuretánových živíc na vertikálnych plochách alebo na zhotovenie štruktúrnych podlahových povlakov.


Sika® Farebné čipsy
Farebné čipsy. Použitie: Na dekoratívne / estetické zlešenie Sikafloor náterov / stierok.


Sika® Filler 1
Plnivo. Použitie: Na plnenie Sikafloor 261.


Sika® Colma Reiniger
Čistiaci prostriedok. Použitie: Prostriedok na čistenie náradia.


Sika® Verdünner C
Riedildo. Použitie: Na riedenie rôznych produktov Sikafloor, Sikagard a Sikadur. Používa sa aj ako prostriedok na čistenie náradia.


Náradie na miešanie sudových balení

 

Náradie na manipuláciu so sudmi

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie